Sponzoři

Sponzoři

CENES děkuje všem přátelům a partnerům za:

Poskytnutí prostor pro sídlo společnosti Nemocnici Na Homolce

Design a grafickou úpravu webu a prezentačních materiálů Markétě Šturzové, Kodaň Dánsko

Přípravu webových stránek Mgr. Miroslavu Švecovi, FF UK Praha

Správu webových stránek doc. PhDr. Davidovi Krámskému, Ph.D.

KONTAKT

Česká neuropsychologická společnost, o.s.
Oddělení klinické psychologie,
Nemocnice Na Homolce,
Roentgenova 37/2,
150 00 Praha 5

IČO: 22879803
Bankovní spojení: 2300192226/2010

Tel.: 257 272 593
Email: sekretariat@cenes.cz