O nás

Poslání společnosti

Cílem a posláním společnosti je vytvořit zastřešující instituci pro odborníky a zájemce o neuropsychologii a rozvoj tohoto oboru v České republice. Česká neuropsychologická společnost bude sdružovat odborníky a garanty oboru neuropsychologie, kteří budou usilovat o vytvoření a prosazování standardů tohoto oboru v ČR.

Cílem je v této souvislosti i podpora komunikace a spolupráce mezi odborníky, pořádání pravidelných odborných seminářů a konferencí a vytvoření platformy pro výzkum a vzdělávání v tomto oboru.

Dalším z důležitých cílů je rozvoj zahraniční spolupráce s ostatními neuropsychologickými společnostmi a institucemi.

Významným úkolem je rozvoj odborné diskuse s vědeckými disciplínami, které přispívají k porozumění vztahu mozku a lidského chování a jejich poruchám.

Společnost je založena, aby podporovala a povzbuzovala rozvoj neuropsychologie jako samostatné vědecké disciplíny uplatňováním:

    1) zájmů členů o stavovské zásady:

        a) vzdělávání mladé generace neuropsychologů,
        b) profesní etiku neuropsychologa,
        c) ochranu veřejnosti před neodbornými intervencemi,
        d) bránění zneužití neuropsychologie,

    2) vědeckých zájmů členů o:

        a) rozvoj vzdělávání v neuropsychologii,
        b) rozvoj výzkumu v neuropsychologii,
        c) celoživotní vzdělávání v neuropsychologii.

KONTAKT

Česká neuropsychologická společnost, o.s.
Oddělení klinické psychologie,
Nemocnice Na Homolce,
Roentgenova 37/2,
150 00 Praha 5

IČO: 22879803
Bankovní spojení: 2300192226/2010

Tel.: 257 272 593
Email: sekretariat@cenes.cz